Shop

รายละเอียด

สายไฟฟ้า มาตรฐาน จาก กระทรวง อุตสาหกรรม TIS. 11-2531

สายไฟฟ้ากำลัง แรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cable) สาย ไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าชนิด NYY, NYY-N, NYY-GRD สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90oC และตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 0.6/1 KC-CV/XLPE