Shop

DIMENSIONSท่อ PANASONIC

EMT, IMC, RSC

ท่อร้อยสายไฟฟ้าเคลือบสังกะสี พานาโซนิค ผลิตด้วยวิธี Hot Dip Galvanizing โดย วิธีการ “In- Line Hot Dip Galvanizing” คือการชุบท่อด้วยสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอกของท่อได้ดีกว่า ซึ่งในขั้นตอนสุดท้าย ชุบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Anti Corrosion Coating) ทำให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้น ผนังภายในท่อเคลือบด้วย อีพอกซี (Epoxy Resin) ด้วยความร้อนทำให้ท่อปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน และช่วยให้การร้อยสายไฟฟ้าสามารถ ทำได้อย่างราบรื่น

รายละเอียด

EMT, IMC, RSC

ท่อร้อยสายไฟฟ้าเคลือบสังกะสี พานาโซนิค ผลิตด้วยวิธี Hot Dip Galvanizing โดย วิธีการ “In- Line Hot Dip Galvanizing” คือการชุบท่อด้วยสังกะสีด้วยความร้อนอย่างต่อเนื่องในสายการผลิต ช่วยป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวภายนอกของท่อได้ดีกว่า ซึ่งในขั้นตอนสุดท้าย ชุบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Anti Corrosion Coating) ทำให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้น ผนังภายในท่อเคลือบด้วย อีพอกซี (Epoxy Resin) ด้วยความร้อนทำให้ท่อปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน และช่วยให้การร้อยสายไฟฟ้าสามารถ ทำได้อย่างราบรื่น